Συστήματα ανύψωσης ΑΜΕΑ

Η χρήση του ανελκυστήρα είναι πιο σημαντική για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. (Α.Μ.Ε.Α.) Η εταιρία μας προσφέρει πληθώρα λύσεων που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες μετακίνησης ατόμων με ειδικές ανάγκες εγκαθιστώντας  ειδικά διαμορφωμένες πλατφόρμες και αναβατόρια σε εσωτερικού ή εξωτερικούς χώρους. Οι κατασκευές παραδίδονται με πιστοποιητικό καταλληλότητας από διαπιστευμένο φορέα πιστοποιήσεων.