Ειδικές Κατασκευές

Σε πολλές περιπτώσεις υφιστάμενων κτιρίων δεν υπάρχει πρόβλεψη φρεατίου για την εγκατάσταση ανελκυστήρα. Η κατασκευή φρεατίου από σιδηροκατασκευή (δικτύωμα κοιλοδοκών ή άλλης μορφής μεταλλικών στοιχείων) ενδείκνυται σε αυτές τις περιπτώσεις και αποτελεί σχετικά γρήγορη επίλυση του προβλήματος απουσίας φρέατος εντός του κτιρίου με δυνατότητα κατασκευής του, εντός η εκτός.

Η εταιρεία μας, αναλαμβάνει την πλήρη κατασκευή και επίβλεψη της σιδηροκατασκευής φρεατίου έως την οριστική νομιμοποίησή του στις αρμόδιες υπηρεσίες για εσάς, πραγματοποιώντας την πλήρη σύσταση τεχνικού φακέλου και της Η/Μ μελέτης.