Υδραυλικοί Ανελκυστήρες

Οι υδραυλικοί ανελκυστήρες αποτελούν ένα μεγάλο κομμάτι των εγκαταστάσεων πλέον στη χώρα μας λόγω του μεγάλου εύρους κατοικιών που καλύπτουν και  την ευκολία εγκατάστασης. Μπορούν να καλύψουν με μεγάλη επάρκεια κτίρια κατοικιών μέχρι 8 στάσεις και χαμηλές ανάγκες μετακίνησης λόγω μικρής ταχύτητας ενώ είναι ιδανική επιλογή για μονοκατοικίες.