Μελέτη Ανελκυστήρων

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την μελέτη όλων των τύπων ανελκυστήρων προτείνοντας πάντα την καλύτερη λύση σύμφωνα με τις ανάγκες και τον τύπο κτιρίου που θα γίνει η εγκατάσταση.

Μηχανικός της εταιρίας μας επισκέπτεται το χώρο σας και αφού συγκεντρώσει τα απαραίτητα δεδομένα συντάσσει τεχνική μελέτη καθώς και οικονομική προσφορά.

Η ηλεκτρομηχανολογική μελέτη πραγματοποιείται από μηχανολόγο μηχανικό της εταιρείας μας και είναι σύμφωνη με τα πρότυπα των ανελκυστήρων ΕΝ 81.1 & ΕΝ 81.2, ΕΝ 81.70, ΕΝ 81.80 ΕΝ 81.20 κτλ. Τα μηχανολογικά σχέδια –AutoCAD, όπως και η μηχανολογική μελέτη CAD, είναι σύμφωνα με το έργο (asbuild), και αντιπροσωπεύουν τις εργασίες εγκατάστασης που πραγματοποιήθηκαν κατά την κατασκευή του έργου. Όλα τα σχέδια και οι μελέτες πραγματοποιούνται με σύγχρονα προγράμματα υπολογιστών (PCprograms) διασφαλίζοντας την λεπτομέρεια στο σχεδιασμό αλλά και την ακρίβεια των μηχανολογικών υπολογισμών των έργων σας.

Ο πλήρης τεχνικός φάκελος που περιλαμβάνει μηχανολογικά σχέδια, ηλεκτρικά σχέδια, στοιχεία ταυτοποίησης κτιρίου (άδεια οικοδομής) κ.α. κατατίθεται στον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης και αφού πραγματοποιηθεί έλεγχος στην μετά το πέρας των εργασιών εγκατάστασης εκδίδεται το πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το ισχύον πρότυπο.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Πλαπούτα 81, ΤΚ 141 21, Ηράκλειο
Τηλέφωνο: 210 8652167
Fax: 210 8649750
Email: info@thivaioslift.gr

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος