Συχνές Ερωτήσεις

Ένας ανελκυστήρας μεταφέρει ανθρώπινες ζωές πολλά μέτρα πάνω (ή και κάτω) από το έδαφος. Η συντήρηση είναι η πιο σημαντική ενέργεια ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής και απρόσκοπτη μετακίνηση των επιβατών. Βάσει νομοθεσίας όλοι οι ανελκυστήρες που λειτουργούν σε κτίρια κατοικιών και επαγγελματικών χώρων οφείλουν να ακολουθούν τις ευρωπαϊκές οδηγίες και πρότυπα.

Η προληπτική συντήρηση ορίζεται σαφώς μέσω ΦΕΚ όπως και ο περιοδικός έλεγχος των εγκατεστημένων στη χώρα μας ανελκυστήρων. Η συχνότητα των συντηρήσεων διαμορφώνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας που προβλέπονται από τις διατάξεις που ίσχυαν κατά την εποχή εγκατάστασης του ανελκυστήρα. Η περιοδική τεχνική υποστήριξη βοηθάει στο να επιμηκυνθεί η ζωή του ανελκυστήρα, να μειώνονται οι φθορές  και να αυξάνετε η διάρκεια ζωής των εξαρτημάτων και μειώνεται η συχνότητα εμφάνισης βλαβών.

Οι συντηρήσεις του ανελκυστήρα γίνονται πάντα περίπου την ίδια ημερομηνία.

Η συντήρηση μπορεί να πραγματοποιείται, εφόσον το επιθυμείτε, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού με τον τεχνικό, ο οποίος θα σας καλεί μία-δύο ημέρες πριν.

Μετά το πέρας κάθε συντήρησης οι τεχνικοί μας αφήνουν το αντίστοιχο δελτίο επίσκεψης που αφορά τη συντήρηση του ανελκυστήρα στον πίνακα ανακοινώσεων ή όπου του έχει υποδειχθεί από τη διαχείριση καθώς επίσης σημειώνουν και υπογράφουν στο βιβλιάριο συντήρησης  του ανελκυστήρα που υποχρεωτικά πρέπει να υπάρχει σε κάθε μηχανοστάσιο. Επιπλέον η εταιρεία μας αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες χρησιμοποιεί μία εφαρμογή που υπάρχει στα κινητά τηλέφωνα των τεχνικών. Η εφαρμογή καταγράφει την είσοδο / έξοδο του τεχνικού στο έργο και τις εργασίες που πραγματοποίησε. Τα δεδομένα είναι διαθέσιμα στους διαχειριστές / ιδιοκτήτες μέσω e-mail.

Oι τεχνικοί πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση στο μηχ/σιο και γενικά σε όλους τους χώρους του ανελκυστήρα ανά πάσα ώρα καθώς σε περίπτωση βλάβης θα πρέπει να κάνουν εκεί τους απαραίτητους ελέγχους.

 • Οι ανελκυστήρες που έχουν εγκατασταθεί μέχρι το 1989 πρέπει να έχουν άδεια λειτουργίας.
 • Οι ανελκυστήρες που έχουν εγκατασταθεί μεταξύ 1990 και 1999, πρέπει να έχουν άδεια λειτουργίας ή προέγκριση εγκατάστασης.
 • Οι ανελκυστήρες που εγκαταστάθηκαν μετά την 01.07.99 πρέπει να έχουν πιστοποιητικό και καταχώρηση στο μητρώο ανελκυστήρων της οικείας διεύθυνσης ανάπτυξης.

Η άδεια καλής λειτουργίας που εκδίδεται μετά από έκδοση πιστοποιητικού από φορέα πιστοποίησης είναι απαραίτητη διαδικασία ώστε ο ανελκυστήρα σας να είναι νόμιμος και μην αντιμετωπίσετε κυρώσεις στο μέλλον.

Με την έκδοση πιστοποιητικού και την καταχώρηση του ανελκυστήρα στο οικείο τμήμα του δήμου έχουμε ένα μηχάνημα ελεγμένο, πιστοποιημένο και νόμιμο.

Όλοι οι υπεύθυνοι συντηρητές με άδεια συνεργείου συντήρησης πρέπει να ενημερώνουν και να προτρέπουν τους ιδιοκτήτες/ διαχειριστές να προχωρήσουν στην έκδοση πιστοποιητικού καλής λειτουργίας.

Στην πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου συντήρησης αναφέρονται όλα τα στοιχεία νομιμότητας του ανελκυστήρα (π.χ. αριθμός άδειας, αριθμός φακέλου, αριθμός καταχώρησης) καθώς και θεώρηση από δημόσια αρχή.

 Στην περίπτωση που ανελκυστήρας δεν διαθέτει θεωρημένο βιβλιάριο συντήρησης η άδεια λειτουργίας υπάρχει συνήθως:

 • Στην οικεία διεύθυνση ανάπτυξης.
 • στο οικείο κατάστημα της ΔΕΔΔΗΕ με προσκόμιση λογαριασμού κοινόχρηστης παροχής.
 • Όλοι οι ανελκυστήρες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελληνική επικράτεια όφειλαν να είχαν πιστοποιηθεί το αργότερο μέχρι 31.12.12
 • Όλες οι κυλιόμενες σκάλες και οι κυλιόμενοι διάδρομοι όφειλαν να είχαν πιστοποιηθεί μέχρι 03.04.14
 • Ανυψωτικά μηχανήματα και αναβατόρια οφείλουν να περάσουν από έλεγχο το αργότερο 24 μήνες (ανάλογα με την κατηγόρια τους) από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας τους

Διάρκεια ισχύος πιστοποιητικού :
i. 6 χρόνια για ανελκυστήρες σε κτίρια κατοικιών, με ανελκυστήρα έως 6 στάσεις
ii. 5 χρόνια για ανελκυστήρες σε κτίρια κατοικιών, με ανελκυστήρα πάνω από 6 στάσεις
iii. 4 χρόνια για ανελκυστήρες σε κτίρια επαγγελματικής χρήσης, με ανελκυστήρα έως 6 στάσεις
iv. 3 χρόνια για ανελκυστήρες σε κτίρια επαγγελματικής χρήσης, με ανελκυστήρα πάνω από 6 στάσεις, ξενοδοχεία με λιγότερες από 200 κλίνες
v. 1 χρόνο για ανελκυστήρες σε δημόσια κτίρια, νοσοκομείο, parking, ξενοδοχεία με περισσότερες από 220 κλίνες, χώρους προσπέλασης από ευρύ κοινό
vi. 1 χρόνο για κυλιόμενες κλίμακες και κυλιόμενους διαδρόμους
vii. Στα ανυψωτικά μηχανήματα, είναι από 12 έως 60 μήνες ανάλογα με την κατηγορία του μηχανήματος

Ιδιωτικές εταιρείες, διαπιστευμένες από το υπουργείο ανάπτυξης υπό την επιτήρηση του Εθνικού Συστήματος Διαπιστεύσεων (ΕΣΥΔ)

Η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει χρηματικά πρόστιμα στους ιδιοκτήτες του ανελκυστήρα, ανυψωτικού μηχανήματος κ.τ.λ. καθώς και διακοπή  της λειτουργίας του ανελκυστήρα χωρίς πιστοποιητικό ή με πιστοποιητικό που δεν ανανεώθηκε.

Η εταιρία μας και οι έμπειροι μηχανικοί της, αναλαμβάνουν όλη τη διαδικασία της σύνταξης ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης και της καταχώρησης στο οικείο τμήμα του δήμου χωρίς χρέωση.

Ο χρόνος εγκατάστασης εξαρτάται από τον χρόνο κατασκευής των μηχανημάτων. Κάθε ανελκυστήρας κατασκευάζεται κατά παραγγελία  σύμφωνα με τις ανάγκες τις δικές σας και τις απαιτήσεις του κτιρίου. Φροντίζουμε να έχουμε συνεργασίες με προμηθευτές που έχουν επάρκεια υλικών ώστε η συνολική διάρκεια από την ανάληψη του έργου μέχρι την ολοκλήρωση να μην υπερβαίνει τον ένα μήνα.

Η εγκατάσταση του ανελκυστήρα  εξαρτάται από τη χρήση του κτιρίου.

Σε περιπτώσεις πολυκατοικιών με λίγους ορόφους και χαμηλή κίνηση ο υδραυλικός ανελκυστήρας αποτελεί την ιδανική επιλογή. Σε επαγγελματικά κτίρια με μεγάλη κίνηση προτείνεται η λύση του ηλεκτρομηχανικού ανελκυστήρα που είναι πιο ανθεκτικός σε συνεχόμενες διαδρομές  και γιατί με την εγκατάσταση Inverter προσφέρει σημαντική μείωση της κατανάλωσης ρεύματος κατά τη λειτουργία τους εξοικονομώντας, σε βάθος χρόνου, το κόστος εγκατάστασης.

Στους υδραυλικούς ανελκυστήρες υπάρχει αυτόματος απεγκλωβισμός σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Όταν γίνει διακοπή ρεύματος  ο ανελκυστήρας σταματάει την κίνησή του και ξεκινάει αυτόματα την κάθοδο στην στάθμη του αμέσως κατώτερου ορόφου με μικρή ταχύτητα. Ο αυτόματος απεγκλωβισμός ενεργοποιείται μόνο σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και δεν λειτουργεί σε περίπτωση βλάβης.  Στους μηχανικούς ανελκυστήρες ο αυτόματος απεγκλωβισμός μπορεί να πραγματοποιηθεί εάν υπάρχει ειδική διάταξη απεγκλωβισμού μέσω INVERTER ή διάταξη απεγκλωβιστικού.

Σε κάθε περίπτωση ο απεγκλωβισμός πρέπει να πραγματοποιείται από  εξειδικευμένα άτομα όπως είναι  ο υπεύθυνος συντηρητής ή πλήρωμα της πυροσβεστικής.

Με την πάροδο των χρόνων μειώνεται η αξιοπιστία του ανελκυστήρα και αυξάνεται η συχνότητα εμφάνισης βλαβών, ανωμαλιών στην κίνηση, θορύβων κλπ.

 Ανάλογα με την συχνότητα της κίνησης και τη χρήση που γίνεται ο εκσυγχρονισμός πρέπει να πραγματοποιθεί το νωρίτερο δυνατόν ώστε να αυξηθεί ο χρόνος ζωής του και ταυτόχρονα να μειωθεί το κόστος λειτουργίας του προλαμβάνοντας τυχόν ζημιές.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία απαιτείται εκσυγχρονισμός του ανελκυστήρα ώστε να προσαρμοστεί στα νέα πρότυπα ασφάλειας και να γίνει έκδοση ή επανέκδοση της άδειας του.

 • Οικονομία στο ρεύμα από υδραυλικούς ανελκυστήρες και από ηλεκτρομηχανικούς ανελκυστήρες χωρίς INVERTER (VVVF).
 • Μειώνεται η καταπόνηση της μηχανής του ανελκυστήρα λόγω της ομαλής εκκίνησης και του ομαλού σταματήματος του ανελκυστήρα.
 • Ανεξάρτητα από βάρος και καιρικές συνθήκες η στάση του θαλάμου θα γίνεται πάντα ακριβώς στον όροφο χωρίς κραδασμούς και γλιστρήματα.
 • Τα φερμουϊτ των φρένων δεν φθείρονται καθώς το σταμάτημα του μοτέρ πραγματοποιείται ηλεκτρικά πρώτα και μετά ενεργοποιείται το φρένο.
 • Ελαχιστοποίηση του θορύβου στο μηχανοστάσιο.

Οι θάλαμοι ανελκυστήρα χωρίς εσωτερικές πόρτες, μπορεί να κρύβουν σημαντικό κίνδυνο για τους επιβαίνοντες. Άνθρωποι που συνηθίζουν να μεταφέρουν ογκώδη αντικείμενα (οικιακές συσκευές, παιδικά καρότσια κ.α.) είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι σ’ αυτόν τον κίνδυνο. Σοβαρά ατυχήματα συχνά προκαλούνται από αυτή τη διαδικασία  προκαλώντας σοβαρούς τραυματισμούς και αποτελούν την κύρια πηγή θανατηφόρων ατυχημάτων.

Η πιο αποτελεσματική λύση είναι η αναβάθμιση όλων των υφισταμένων επιβατικών ανελκυστήρων με την τοποθέτηση είτε χειροκίνητων πορτών είτε αυτόματης πόρτας θαλάμου τύπου BUS.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Πλαπούτα 81, ΤΚ 141 21, Ηράκλειο
Τηλέφωνο: 210 8652167
Fax: 210 8649750
Email: info@thivaioslift.gr

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος