Εκσυγχρονισμός Ανελκυστήρων

Η εταιρία μας ακολουθώντας πάντα τις τελευταίες εξελίξεις των ευρωπαϊκών προτύπων που έχουν εναρμονιστεί με την Ελληνική νομοθεσία και αφορούν τον εκσυγχρονισμό και την ασφάλεια του ανελκυστήρα σας έχει να σας προτείνει την κατάλληλη λύση για την λειτουργική και αισθητική βελτίωση του ανελκυστήρα σας.

Η έμπειροι μηχανικοί της εταιρίας μας είναι πάντα κοντά σας για να σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις αναβάθμισης του ανελκυστήρα σας είτε αφορά βελτιώσεις μηχανικών μερών ή εξαρτημάτων ασφαλείας είτε αφορά αισθητικές βελτιώσεις σε θάλαμο και κομβιοδόχους. Όλες οι λύσεις που προτείνονται έχουν γνώμονα πάντα την ποιότητα και είναι απόλυτα εναρμονισμένες με τις διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας.

Με την ανακαίνιση του ανελκυστήρα σας:

  • Αντικαθίστανται επιμέρους παλαιά εξαρτήματα είτε επειδή έχουν υποστεί φθορά λόγω της χρήσης τους, είτε επειδή δεν πληρούν τις νέες προδιαγραφές που ορίζει η Νομοθεσία ( σήμανση CE)
  • Επιτυγχάνεται η βέλτιστη λειτουργικότητα του ανελκυστήρα.
  • Αναβαθμίζεται το επίπεδο ασφαλείας & άνεσης των χρηστών του ανελκυστήρα.
  • Βελτιώνεται η αισθητική του ανελκυστήρα , η οποία μειώνεται αισθητά με το πέρας του χρόνου.
  • Αναβαθμίζεται η αξία του ακινήτου σας αφού ο ανελκυστήρας είναι βασικό λειτουργικό στοιχείο του κτιρίου
  • Εξοικονομείται ενέργεια (π.χ με την αντικατάσταση του κινητήριου μηχανισμού, με την εγκατάσταση VVVF inverter, κ.τ.λ).
  • Πιστοποιείται ο παλαιός ανελκυστήρας μετά την αποκατάσταση των σχετικών ελλείψεων.

Η εταιρία μας συνεργάζεται με τους πιο αξιόπιστους φορείς πιστοποιήσεων και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία της πιστοποίησης και τελικής καταχώρησης του ανελκυστήρα.

Το έμπειρο προσωπικό μας είναι πρόθυμο να επισκεφθεί το χώρο σας χωρίς χρέωση και να σας δώσει λύσεις που θα ανταποκρίνονται αποκλειστικά στη δική σας περίπτωση.

Ισχύει επιπλέον έκπτωση 10% στο κόστος της μερικής ή ολικής ανακαίνισης του ανελκυστήρα ή δωρεάν συντήρηση για 3 μήνες για εσάς και τους φίλους σας, όταν αναθέσουν στην εταιρία μας την ανακαίνιση του ανελκυστήρα τους, μετά από δική σας σύσταση.