Υπηρεσίες

Η Thivaios Lift είναι πάντα δίπλα στον πελάτη, προσφέροντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε κάθε στάδιο:

  • Ολοκληρωμένη μελέτη από μηχανολόγο
  • Εγκατάσταση ανελκυστήρων με τήρηση όλων των ευρωπαϊκών προδιαγραφών
  • Εκσυγχρονισμός και αισθητική βελτίωση του ανελκυστήρα
  • Συντήρηση και πιστοποίηση από Φορέα Ελέγχου διαπιστευμένο
  • Ειδικές κατασκευές (π.χ. κατασκευή φρεατίου κ.λπ.)